PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

 

Partner:

 EICPC

Logo EICPC

hoge scholen.jpg
Het afschaffen van de  basisbeurs in 2015 zou op termijn honderden miljoenen euro’s opleveren voor verbetering van het hoger onderwijs. Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt nu dat slechts een derde van het geld ten goede is gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs.Het hoger...
Tom van der Meer, Houten: Spectrum, 2017, 142 blz. ISBN9789000357895Publicist en politicoloog Tom van der Meer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, baseert dit boek mede op veel onderzoek dat hij deed naar politiek vertrouwen, kiesgedrag, en het Nederlandse partijenstelsel. Het boek...
Jitske van Popering-Verkerk, Den Haag: Boom Bestuurskunde, 2017, 274 blz., ISBN 9789462367890In dit proefschrift beschrijft de auteur de resultaten van haar zevenjarig onderzoek naar de samenwerking tussen overheden in het waterdomein. Centraal staat de zuidwestelijke delta, met vraagstukken van...
Philip Marcel Karré, Thomas Schillemans, Martijn van der Steen, Zeger van der Wal (red.), Den Haag: Boom Bestuurskunde, 2017, 146 blz., ISBN 9789462367753In dit boek bundelde de redactie de artikelen die tussen herfst 2015 en voorjaar 2017 verschenen in het tijdschrift Bestuurskunde. Als...

Column

Februari 2018 (jaargang 16, nummer 1)Managers, controllers, auditors en evaluatoren. Lezers, kortom, van dit onvolprezen blad. We hebben één ding gemeen: het streven naar overzicht en beheersing. Nederlanders zijn er sowieso goed in. Hoe kan het anders dat je er 208 dagen over doet om een...