PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Nieuws

De gemeente Barendrecht werkt sinds 2015 met vier wijkteams die zorg in de brede zin aanbieden aan haar inwoners. Uit een onderzoek van de Rekenkamer Barendrecht blijkt dat er een kloof is tussen beleid en uitvoering.  De Rekenkamer vraagt zich
De Europese Rekenkamer onderzoekt of passagiers wel hun rechten kennen als zij reizen per openbaar vervoer. Dat doen ze via een enquête. Men wil nagaan of de passagiersrechten in de Europese Unie wel op de juiste manier beschermd en gehandhaafd
De Algemene Rekenkamer stelt in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2018 dat Rijkswaterstaat met een tekort kampt van bijna een half miljard euro. Recent heeft de Rekenkamer de begrotingen van alle ministeries doorgelicht. Het ministerie
Jan Brouwer, Delft: JB Cultuur, 2017, ISBN 9789082722703Jan Brouwer schreef met dit boek zowel een handboek als een achtergrondverhaal. Voor een breed publiek wordt de complexiteit van ruimtelijke investeringen inzichtelijk en hanteerbaar gemaakt.
Paul Woodruff, Rotterdam: Lemniscaat, 2017, 240 blz., ISBN 9789047708810Met ‘Het Ajax-dilemma’ levert Paul Woodruff een boeiend en zeer lezenswaardig inzicht in waar leiderschap voor staat. In de vier delen van dit boek, vertaald door Jan
Uri Gneezy en John List, Amsterdam: Meulenhoff Boekerij, 2014, 303 blz., ISBN 978-90-290-8989-0, ISBN 978-94-0230-171-7 (e-boek)Het boek levert veel inzichten die ‘onze aannames voorbijgaan’. Waarom we doen wat we doen? Elk hoofdstuk heeft zo een
De Rekenkamer van de gemeente Arnhem heeft onderzocht of de gemeente de duurzaamheidsambities kan halen. Hiertoe is het onderzoeksrapport ‘Oranje is het nieuwe groen’ gepubliceerd. De titel verwijst naar het feit dat de lichten op oranje staan en
Bart van Rosmalen, Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2016, 239 blz., ISBN 9789086841424Bart van Rosmalen heeft dit in het Engels geschreven en uitgebrachte boek geschreven voor professionals die niet blind de protocollen van hun professie willen volgen.