PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Recensie: Aan de slag met Policy Governance – Naar integer en doelgericht toezicht en bestuur

Bron TPC 4 – augustus 2017
Laatste bijgewerkt op dinsdag 05 september 2017 om 09.18
Print dit artikelE-mail dit artikel

Caroline Oliver, Mediawerf, 2016, 197 blz., ISBN 9789490463496

In dit door Hartger Wassink en Helmie van Ravestein uit het Engels vertaalde boek wordt het Policy-Governancesysteem van John Carver uit de doeken gedaan in acht hoofdstukken met bij elkhoofdstuk eentoolbox. Geopend wordt met de principes van Policy Government (geregistreerde merknaam) in het eerste hoofdstuk, wat je, als je de principes reeds kent, kunt overslaan om gelijk te starten met hoofdstuk twee. In hoofdstuk drie gaat het over de eigenaren van de organisatie. In hoofdstuk vier staan beleidsuitspraken centraal. In het vijfde het formuleren van de beoogde resultaten en in zes het sturen op het behalen van de beoogde resultaten. In het zevende hoofdstuk gaat het over het recht doen aan de eigen  verantwoordelijkheid, in het achtste wordt geprobeerd mensen in beweging te krijgen en echt te beginnen met Policy Governance.

Policy Governance verduidelijkt dat de toezichthouder eindverantwoordelijk is voor het afleggen van verantwoording aan de (morele) eigenaren. De dagelijks bestuurder heeft in de praktijk uiteraard ook een belangrijke rol in het contact met de maatschappelijke omgeving. Het hanteerbaar maken van het spanningsveld dat hierbij bestaat, vormt een belangrijke opbrengst van Policy Governance. Het boek is primair geschreven vanuit het perspectief van toezichthouders bij non-profitorganisaties met een maatschappelijke doelstelling, waarbij sprake is van een morele of ethische dimensie. Policy Governance claimt een totaal andere manier van toezicht houden, zoals bij voortbewegen fietsen iets anders is dan lopen. Het boek biedt veel oefenstof om ermee te leren omgaan.

Eigenaarschap is zowel juridisch als moreel te definiëren, waarbij eigenaren niet moeten worden verward met belanghebbenden. Bij Policy Governance is het belangrijk te weten wie welke rollen heeft, alle mogelijke conflicten en risico’s scherp te hebben en er beleidsuitspraken over te doen. Het uit elkaar houden van verschillende rollen vraagt een grote inspanning, maar kan en zal een groot verschil maken voor iedereen die bij de organisatie betrokken is. 

Ook zij die zich niet willen verliezen in een zo ‘compleet systeem’ kunnen veel baat hebben bij het lezen van dit boek, omdat het heel praktisch wordt bij de beantwoording van de vragen waar elke toezichthouder en bestuurder voor komt te staan. De controller kan ervan leren hoe goed te kijken naar het functioneren van het systeem van een non-profitorganisatie.

Gepubliceerd op: woensdag 30 augustus 2017 om 17.02
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 05 september 2017 om 09.18