PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Recensie: Listen to us! – Regional and local public affairs in the Dutch and European political arena

Bron TPC 4 – augustus 2017
Laatste bijgewerkt op dinsdag 05 september 2017 om 09.18
Print dit artikelE-mail dit artikel

Edward L. Figee, Universiteit Twente, 2017, 226 blz., ISBN 9789036542593 (ook als ebook verkrijgbaar)

Edward Figee schreef dit in het Engels geschreven proefschrift (met een Nederlandse samenvatting) na zijn pensionering, mede op basis van een leven lang werken in de sfeer van public affairs (PA). PA iseeninstrument voor organisaties om verbinding te organiseren met de omgeving. Waar bij public relations (PR) de focus ligt op het sturen van relaties ligt die bij PA op het vlak van het sturen op boodschappen. In het midden van de vorige eeuw ontstond een ontwikkeling naar regionalisering, en daarmee samenhangend de behoefte op dat niveau aan PR en PA te doen.

De onderzoeksvraag van het proefschrift is vierledig: 1) Hoe ontvankelijk zijn de nationale en Europese politieke arena voor decentrale belangen en hoe gaan decentrale overheden met verschillen tussen deze arena’s om? 2) Op welke wijze hebben de gemeentelijke en provinciale thuisorganisatie PA geaccepteerd en vervolgens ingebed? 3) Op welke wijze bereiden deze organisaties zich vervolgens voor op hun entree in de nationale en Europese politieke arena’s? en 4) Over welke competenties beschikken PA-professionals die door decentrale overheden naar de arena’s worden gestuurd om decentrale belangen te behartigen? 

Deze vier vragen zijn vanuit communicatiewetenschappelijk perspectief onder de loep genomen, waarbij ten eerste (soms op de achtergrond en soms op de voorgrond) de observaties van Van Doorn richtinggevend bleken te zijn geweest inzake de positie van decentrale overheden in de samenleving, ten tweede de observaties van Weick en Denning inzake de veranderingsgezindheid van bijvoorbeeld organisaties voor nieuw beleid, zoals PA, en ten derde de observaties van onder andere Van Schendelen inzake PA als professie. Om antwoord te geven op de vier vragen is kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek staan in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 6; de resultaten van het kwantitatieve onderzoek, dat gericht was op de vraag hoe PA-professionals zichzelf waarderen in PA-competenties, staan in hoofdstuk 5. 

De eindconclusie is dat het uitoefenen van regionale en lokale PA in alle arena’s een vechtersmentaliteit vereist. Hoe beter PA organisatorisch is ingebed, hoe krachtiger de PA-boodschap kan worden. De PA-professional is een schaap met vijf poten (goed beschreven) met veel (bestuurlijke) arenakennis en werkt vanuit de menselijke maat. Voor bestuurders, managers en controllers in het publieke domein biedt het proefschrift, heel toegankelijk, informatie over wat public affairs inhoudt en nodig heeft om de belangen van de eigen organisatie goed voor het voetlicht te krijgen.

Gepubliceerd op: woensdag 30 augustus 2017 om 17.00
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 05 september 2017 om 09.18