PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Regisseur/adviseur radicalisering Amstelland gemeenten - Gemeente Uithoorn

Laatste bijgewerkt op dinsdag 30 juli 2019 om 12.32

De Amstellandgemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben een gezamenlijke aanpak radicalisering. Voor de uitvoering daarvan zoeken wij een regisseur/adviseur radicalisering, die in dienst komt bij de gemeente Uithoorn maar zal werken voor alle Amstellandgemeenten.

Onderdeel van de aanpak radicalisering is de integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering (iPGA-R). Dit onderdeel is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) in Amsterdam. Binnen het samenwerkingsverband AcVZ werken partners samen aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Er zijn hiervoor verschillende persoonsgerichte aanpakken. In veel van die persoonsgerichte aanpakken zijn de Amstellandgemeenten convenantpartner.

De integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering sluit goed aan bij de reeds bestaande persoonsgerichte aanpakken die Amsterdam en de Amstellandgemeenten samen met hun partners uitvoeren vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Om optimaal gebruik te kunnen maken van de door de jaren heen opgebouwde samenwerking tussen deze partners is de iPGA-R bij het AcVZ ondergebracht. Met daarbij de intentie om zoveel als mogelijk de werkwijze (het regiemodel) te volgen die daar voor de iPGA's ontwikkeld is.

Je werkzaamheden Wij zijn op zoek naar een regisseur/adviseur die voor de Amstellandgemeenten in de iPGA-R werkzaam is, met als kerntaken:

 • Regie voeren op een resultaatgerichte uitvoering van het plan van aanpak in radicaliserings-casuïstiek;
 • ontwikkelen en onderhouden van het netwerk in de Amstelland gemeenten;
 • het (laten) verzorgen van presentaties en organiseren van meer uitgebreide trainingen voor de vakontwikkeling van professionals;
 • casusregisseur in het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAP);
 • adviserende taak op het thema radicalisering;
 • verder vormgeven en mogelijk uitvoeren van de preventieve aanpak van radicalisering.

De adviesfunctie voer je in afstemming met de betrokken beleidsadviseurs in de Amstellandgemeenten uit. De overige werkzaamheden doe je eveneens in afstemming met het programma Radicalisering en Extremisme in Amsterdam. De verantwoordelijkheid over de taken in de afzonderlijke gemeenten draag je dan ook af aan, en doe je in afstemming met, verschillende personen. Jij bent de spin in het web op het gebied van radicalisering in de Amstellandgemeenten.

Je profiel De regisseur/adviseur is een verantwoordelijke, cruciale en belangrijke functie in de iPGA-R. Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet persé leidend. Je voert namelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Het zijn van regisseur is een vak, een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Het gaat om kennis van de specifieke problematiek in de aanpak, maar vooral ook om competenties.

Verbindend gezag, kunnen denken in scenario's, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden. Ook zul je werken vanuit verschillende werkplekken in de regio Amsterdam-Amstelland en je kunt jezelf hierin flexibel opstellen.

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Enige ervaring met regievoering op en monitoren van aanpak en verloop van casussen/dossiers binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; je weet goed om te gaan met de couleur locale van verschillende gemeenten, kunt betrokken professionals op één lijn krijgen en houden en bent in staat om een gesprek aan te gaan met de persoon in kwestie.

Ons aanbod Het gaat om een uitdagende en zelfstandige functie. Afhankelijk van je

opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.541,- per maand (schaalniveau 10A) bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op verlenging met minimaal één jaar en mogelijk een vaste aanstelling.

Interesse? Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 augustus door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl Streven is de selectieprocedure voor 1 september a.s. af te ronden.

Wil je eerst meer informatie, bel dan vanaf 5 augustus met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 06 12311797.

Over Gemeente Uithoorn
De Gemeente Uithoorn is een organisatie waar we grensverleggend, informeel en naar buiten gericht werken. Als medewerker sta je bij ons centraal. Kwaliteit krijgen en houden kan tenslotte pas als jij je talenten optimaal kunt benutten. En dat kan bij ons. We nemen jouw daadwerkelijke ontplooiing serieus en je krijgt de ruimte voor ontwikkeling en training.

Gepubliceerd op: maandag 22 juli 2019 om 16.25
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 30 juli 2019 om 12.32